Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březnové Sokolské souzvuky

7. 3. 2019

Březnové Sokolské souzvuky

Nejenom pohybem živ je sokol

Budoucnost Sokola, jak ji vidí členstvo…

Odpověď sestry Pavly Skokanové

Proč jsem členem Sokola, co mne k tomu přivedlo?

Do Sokola mne přivedla náhoda. Narodila jsem se a celý svůj život bydlím v Záblatí u Bohumína. Jako studentka jsem trávila prázdniny brigádně v roli pošťačky. Posléze jsem se stala učitelkou a v roce 2000 jsem se náhodně přihlásila na nácvik sletové skladby žen. Pravidelně jsem začala navštěvovat sokolovnu, včlenila se do kolektivu, všichni mne znali a znají, proto mne zanedlouho zlanařili a stala jsem se místostarostkou naší jednoty...... Mezi tím jsem změnila profesi a vedu odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu  v Bohumíně. Jsem také členkou ochotnického divadelního souboru v našem městě. V zaměstnání i aktivitách jsem získala řadu kompetencí, které využívám při vedení naší organizace. V Sokole jsem byla ze začátku obklopena mnohem staršími členy než jsem já (zejména ženami). Mé vrstevnice se někdy posměšně ptaly a o čem si tam  s nimi povídáš? A já jsem jim popravdě odpověděla, že tolik elánu, energie a smyslu pro humor  jako mají naše Sokolky, nemá žádná z nich.  Navíc jsem se setkala s pracovitým a čestným týmem a bylo mi jasné, že pracovat s nimi bude pro mne velká čest. 

Čeho si na Sokole nejvíce vážím?

Často si v Záblatí říkáme, že jsme takovými  brontosaury mezi činovníky jiných spolků. Vše děláme zadarmo, zapojují se celé rodiny a před vánoci nejdříve myslíme na stav a čistotu sokolovny a pak až na naše domovy. Sokolovna žije a praská ve švech. Naše krédo je, že děláme-li něco pro druhé, děláme to hlavně pro sebe.... A myslím si, že to je v ostatních sokolských jednotách podobné. Vše co dáváme ,,na oltář" Sokola se nám vrací..... Všechno v životě dostane člověk zaplaceno.

Jak si představuji vylepšení současného stavu?

Největší problém nejen sokolských jednot je získání dětí a mládeže. Volnočasová nabídka je pestrá a  velká a organizace se o členy přetahují.... Je třeba získat a udržet si kvalitní vedoucí oddílů dětí a mládeže.  Nejlépe od útlého věku zapojit rodiče s dětmi do činnosti jednoty. Velkou příležitostí jsou nácviky na slet, ale také akce, kdy rodiny přijdou do tělocvičny, sálu či hřiště, dítě má program a rodič může nasát tu správnou sokolskou atmosféru. Velkou pomocí je spolupráce s místními základními a mateřskými  školami. Získat pro vedení oddílu šikovnou kantorku - to je značka ideál. Důležitou stránkou hospodaření jednoty je úzká spolupráce s místní veřejnou správou a podnikatelskou sférou. Bez dotací a sponzorských darů se činnost  jednoty neobejde. Je třeba také diplomaticky pracovat s pojmem pochvala a uznání. To jsou věci, které každý rád slyší a potřebuje. Mnohdy si šikovné lidi neumíme oprašovat a dostatečně vážit jejich přínosů a zapomínáme  vyzdvihnout jejich dobrovolné aktivity na veřejných akcích.  Vždyť příklady táhnou.

Co proto mohu udělat já sám jako jedinec?

Za sebe - pokračovat v rozdělané práci, vést jednotu transparentně. Pokud se setkávám s kritikou, tak brát ji jako přínos - v čem dál se zlepšit. Pokud se setkávám s nezájmem a bručounstvím a falší, tak se z toho hned ...... (nesložit). Zapojit se do aktivit, které dávají mému životu smysl a baví mne. A hlavně si již vytipovat a vychovávat své následovníky. Jak zajistit větší propagaci a zapojení veřejnosti do sokolských akcí a programu?

- propagace dění jednoty na sítích (web, facebook)

- zapojení členů do vedení jednoty, třeba i pasivně (e mailová pošta- v kopii posílat záznamy z jednání výboru, diskuse, jak vylepšit akci, soupisy rozdělení úkolů před akcí, ať členové ví, kolik práce je za každou aktivitou a že se mohou zapojit)

- plánování termínů velkých akcí s předstihem, informace do diářů představitelů vedení obce/města, médií, novinářů

- navázání spolupráce se školskou obcí (nabídka : přesun některých akcí školy do sokolovny..., prezentace školy na sokolské akci apod.)

- fotodokumentace z akcí, články do místních periodik

- využití velkých akcí pořádaných jinými subjekty k prezentaci Sokola (minivstup, fotovýstava, upoutávky, plakátky  na sokolské akce apod.)

- před konáním voleb do výboru jednoty (minimálně dva měsíce dopředu) vytipovat z řad aktivních sokolíků nové členy výboru, včas s nimi prodiskutovat jejich nominaci a nepodcenit obměnu výboru na další období s cílem vytvořit smysluplně a konstruktivně smýšlející tým

Pavla Skokanová, 49 let, TJ Sokol Záblatí