Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kocourkov pokračuje

3. 2. 2013

Výbor naší T.J.  zaslal odpověď na druhou výzvu stavebního odboru MěÚ v Bohumíně, která se nyní týkala Rozhodnutí o povolení stavby, které pravděpodobně nikdy nebylo vydáno.

Co teď může nastat?
Stavební odbor má dvě možnosti. Nařídí odstranění stavby nám nebo Lesům ČR, no a my a nebo Lesy ČR se můžeme odvolat ke Krajskému úřadu MSK a ten rozhodne.

Věříme, že zvítězí zdravý rozum!
Stát od padesátých let vlastní pozemek i ,,černou stavbu". My navazujeme na tradice Sokolů.  Jako organizace, která vznikla v roce 1991 nejsme vlastníkem ani stavebníkem bývalého divadla v přírodě.

Pavla Skokanová a Lumír Macura

Stanovisko T.J.-druhá výzva

 

 
Stanovisko stavebního úřadu ze dne 7.2. 2013:

Nastínili jsme při konzultacích možné varianty, které mohou nastat, tj. odstranění stavby divadla či požádat o dodatečné povolení a jeho zachování Lesům nebo Sokolu. Podle § 2 odst. 2 c) stavebního zákona je c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby - toto se týká i dodatečného povolení stavby. Každý účastník řízení má dle správního řádu možnost s rozhodnutím úřadu nesouhlasit a odvolat se k jeho nadřízenému orgánu. 

S paní Freitágovou jsme dne 16.11.2012 sepsali záznam, ve kterém stojí, že projedná problematiku dalšího využití předmětné stavby v místní sokolské organizaci Sokol Záblatí, a na základě toho padne rozhodnutí, zda stavba bude opravena a v budoucnu využívána (budou provedeny nutné zabezpečovací práce a následně rekonstrukce) nebo bude odstraněna (viz příloha). Čili možnosti zbourat a nebo pokusit se zachránit stavbu.
 
Úkolem správních úřadů je posoudit všechny možné důkazy a teprve posléze rozhodnout. To, že jsme se na Vás opět obrátili, aby jste nám poskytli nějaké povolení, bylo z toho důvodu, že existovala možnost, že TJ Sokol Záblatí disponuje archívem předešlé Jednoty Sokolské. V případě, že by se povolení dochovalo, byl by to další podklad pro zvolení postupu dle stavebního zákona. Protože se žádné povolení nedochovalo (samozřejmě pokud vůbec v té době bylo), postupujeme podle § 129 stavebního zákona, kdy vlastníkovi tj. Lesům nařizujeme odstranit stavbu popř. požádat o dodatečné povolení dle dnes platných předpisů.
 
Ve hře je možná i ještě jedna varianta a to pokud se stav divadla zhorší tak, že bude hrozit zřícením, tak podle § 135 stavebního zákona stavební úřad nařídí odstranění stavby stavební firmě, která jí bude fakturovat obci a ta následně vymáhat po vlastníkovi staveb (myšleno, že Lesy s odstraněním sami nebudou souhlasit).

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/2810-ruinu-divadla-v-zablati-nikdo-nechce.html

 

Náhledy fotografií ze složky Divadlo v přírodě

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář