Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na valnou hromadu 29. 3. 2022

4. 3. 2022

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Záblatí svolává 

volební valnou hromadu, 

která je  určena všem členům naší sokolské jednoty 

(hlasování se mohou účastnit pouze zletilí členové).

Součástí valné hromady je i volba nového vedení na další tříleté  období.

úterý 29. března 2022 v 16.00 hodin

přisálí sokolovny v Záblatí

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání VH

3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH

5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2021

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o činnosti oddílů jednoty v roce 2021

8. Plán činnosti na rok 2022

9. Návrh rozpočtu na rok 2022

10. Diskuse, připomínky, návrhy

11. Volba nového starosty, místostarosty,

 jednatele a členů výboru a kontrolní. komise

12. Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy

13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH

14. Závěr

Za Tělocvičnou jednotu  Sokol Záblatí

Marta Lučanová, starostka T.J.