Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na valnou hromadu 31. 3. 2019

21. 3. 2019

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Záblatí svolává 

volební valnou hromadu, 

která je  určena všem členům naší sokolské jednoty 

(hlasování se mohou účastnit pouze  zletilí členové).

 

Součástí valné hromady je i volba nového vedení na další tříleté  období.

 

 neděle 31. března 2019 v 15.00 hodin

 

přisálí sokolovny v Záblatí

 

Program:

 

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání VH

3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH

5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2018

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o činnosti oddílů jednoty v roce 2018

8. Plán činnosti na rok 2019

9. Návrh rozpočtu na rok 2019

10. Diskuse, připomínky, návrhy

11. Volba nového starosty, místostarosty,

 jednatele a členů výboru a kontrolní. komise

12. Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy

13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH

14. Závěr

 

Za Tělocvičnou jednotu  Sokol Záblatí

Pavla Skokanová, místostarostka T.J.