Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sokolovny se mohou otevřít

6. 5. 2020

Informace z ČOS

Usnesení vlády č. 490

Samozřejmě účast na sportovních aktivitách je dobrovolná a každá osoba zváží svůj zdravotní stav a ohrožení svého zdraví a zdraví svých rodinných příslušníků.
 
Vedoucí jednotlivých sportovních skupin při zahájení jejich pravidelné činnosti seznámí přítomné sportovce s prohlášením:
 
1. Prohlašuji, že se u mne  neprojevují  a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportování v tělocvičně sokolovny .
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 
 

P.S. Vzkaz pro oddíl stolního tenisu a  oddílu všestrannosti - cvičení dětí:  Je třeba, aby s tímto prohlášením  při zahájení sportování byli seznámeni rodiče dětí a potvrdili jej.