Jdi na obsah Jdi na menu
 


100 letá historie Sokola v Záblatí

12. 12. 2010

Od konce osmdesátých let 19. století se začal v Záblatí rozvíjet spolkový život. Složité společenské a národnostní problémy jazykově smíšeného území Těšínského Slezska vedly v Záblatí ke vzniku českého čtenářského spolku pod názvem Zahrádka již v roce 1888. V roce 1909 byl založen místní odbor Slezské Matice Osvěty lidové v Záblatí. Třetí nejstarší společenskou organizací, která vznikla v Záblatí, je Tělocvičná jednota SOKOL. Ustavující valná hromada proběhla 26.12. 1911. Hned v následujícím roce se členové jednoty zapojili do veřejných cvičení v duchu sokolských tradic, které sahají až do roku 1862. Již v roce 1913 se začalo hovořit o postavení vlastní Sokolovny.

První světovou válkou byla činnost jednoty přerušena a k její obnově došlo v roce 1917, kdy byl současně založen ženský odbor. Z valné hromady v roce 1920 vyplývá, že již byl činný divadelní kroužek, který odehrál tři představení. V roce 1926 získala jednota z parcelačního přídělu stavební místo. Jednota žila přípravami na sokolské slety a předváděním divadelních her, ale také sháněním finančních prostředků na stavbu Sokolovny. sokolovna-stara.jpgNa jaře roku 1930 začala vlastní stavba, a to díky sbírkám a půjčkám členů. Jednota se také zadlužila u spořitelny, ale práce prováděné ve vlastní režii mohly začít. Celkem bylo odpracováno 8746 hodin a Sokolovna byla otevřena 6.9. 1930 slavnostní akademií. Vlastní zázemí vyvolalo zvýšenou aktivitu v činnosti jednoty až do roku 1938.

Zajímavým momentem v historii jednoty je zakoupení lesíku Vidlok v roce 1933 za 19000,- K. Lesík byl pojmenován po zemřelém předsedovi České obce sokolské Dr. J. Scheinerovi na "Scheinerův háj". Lesík byl hojně využíván jak pro cvičení, tak jako divadlo v přírodě. Kromě vlastního spolku ochotníků zde vystupovalo i Národní divadlo Moravskoslezké. Na slavnostní tělovýchovné akademii v srpnu roku 1936 proběhlo rozvinutí spolkového praporu.

Během 2. světové války jednota přerušila svou činnost . První schůze bývalých členů výboru se konala v srpnu 1945 a započalo se znovu s cvičením jak mužské, tak ženské složky. Bylo obnoveno zařízení Scheinerového háje, v roce 1958 byl tento přejmenován na Jiráskův háj, ale místní tento název nepřevzali a dodnes se lesíku říká "Scheinerák". XI. všesokolského sletu v Praze v roce 1948 se zúčastnilo 25 bratrů a sester. Po sletu zájem o cvičení ochabl, ale dobře fungoval oddíl odbíjené a divadelní odbor.
 

V roce 1952 došlo ke sloučení naší jednoty se silnější sousední jednotou DSO Bohumínské železárny Gustava Klimenta. Odbor základní tělesné výchovy pracoval jako středisko Záblatí . Cvičení na všesokolské slety vystřídaly nácviky na době poplatné celostátní spartakiády. Pod tlakem záblatské mládeže došlo k odtržení jednoty od DSO BŽKG a v roce 1961 vznikla nová jednota pod názvem Slovan Záblatí. Poté došlo k jednání se zástupci TJ ŽDB, která organizovala dosavadní činnost místního Sokola a došlo k převodu veškerého majetku včetně Sokolovny na TJ Slovan Záblatí. V prosinci 1961 při oslavách 50. výročí tělovýchovy v obci byla pořádána tělovýchovná akademie a cvičení na bradlech předvedli bývalí členové Sokola i mladší členové nové TJ. V tomto období v Záblatí působil kromě oddílu kopané také oddíl stolního tenisu, oddíl odbíjené, oddíl kulturistiky a oddíl základní a rekreační tělesné výchovy. Slovan převzal po Sokolu také snahu o organizování společenského dění v obci a při výročích tělovýchovy v obci vždy připomínal také tradici místního Sokola. V jubilejním roce 1971 za přispění členů jednoty proběhla rozsáhlá oprava Sokolovny včetně výměny střešní krytiny a opravy čelní části budovy.

TJ Slovan Záblatí se v rámci svých možností o původní majetek Sokola staral. Na přelomu let 1980 a 1981 bylo uvedeno do provozu druhé přisálí se suterénem a sociálním zařízením. Za působnosti Slovanu došlo také k vyasfaltování hřiště za Sokolovnou.

Po listopadu 1989 se TJ Sokol Záblatí v restituci přihlásil ke svému majetku a obnovil s velkou intenzitou svou činnost. Náš Sokol významně obohatil společenský, sportovní i kulturní život v naší městské části a navázal na svou bohatou historii.